Ernst Haeckel cytaty

Ernst Haeckel Fotografia
1  0

Ernst Haeckel

Data urodzenia: 16. Luty 1834
Data zgonu: 9. Sierpień 1919

Reklama

Ernst Haeckel – niemiecki biolog, filozof i podróżnik; zwolennik darwinizmu. Studiował medycynę na uniwersytetach w Berlinie, Würzburgu i Wiedniu. Interesował się badaniami niższych zwierząt morskich. W latach 1865–1909 był profesorem zwyczajnym anatomii porównawczej na Uniwersytecie w Jenie. Utworzył tam Instytut Zoologiczny.

W filozofii łączył materializm przyrodniczy z ewolucjonizmem. Sformułował tzw. teorię rekapitulacji, twórca teorii gastrei wyprowadzającej Metazoa z jednokomórkowych pierwotniaków. Stworzył koncepcję monizmu, opracował pierwsze kompletne drzewo rodowe wszystkich organizmów i uwzględnił na nim człowieka. Jego system klasyfikacji istot żywych, odmiennie od tradycyjnego podziału bytów na królestwa minerałów, roślin i zwierząt , uwzględniał trzy królestwa organizmów: Protista, Plantae i Animalia . Wprowadzenie trzeciego królestwa w połowie XIX w. pojawiało się już wcześniej w propozycjach kilku przyrodników , jednak podział Haeckla nie spotkał się z uznaniem jemu współczesnych, którzy wybrali system Linneusza, uznając go za wygodniejszy i bardziej przemawiający do wyobraźni, mimo że – jak okazało się w drugiej połowie XX wieku – był oparty w dużej mierze na błędnych założeniach, a jednocześnie zauważając, że Protista to takson polifiletyczny. Haeckel modyfikował swój system. Początkowo do królestwa Protista włączył gąbki, czy toczkowce, które następnie przeniósł do zwierząt i roślin, a z roślin do protistów przeniósł grzyby i sinice. Wiązało się to z przedefiniowaniem protistów jako organizmów nierozmnażających się płciowo.

Wprowadził takie terminy jak ekologia, filogeneza, ontogeneza. Jego teorie przyczyniły się do wielkiego postępu biologii ewolucyjnej.

Dla upamiętnienia E. Haeckla nazwano szczyt Mount Haeckel w górach Sierra Nevada oraz planetoidę Häckel.

Podobni autorzy

David Attenborough Fotografia
David Attenborough1
brytyjski popularyzator wiedzy przyrodniczej
Aleksander von Humboldt Fotografia
Aleksander von Humboldt1
niemiecki przyrodnik i podróżnik
Georg Simmel Fotografia
Georg Simmel1
niemiecki socjolog
Ludwig Feuerbach Fotografia
Ludwig Feuerbach23
niemiecki filozof

Cytaty Ernst Haeckel

Dzisiejsze rocznice
Donald Tusk Fotografia
Donald Tusk134
polski polityk 1957
Emilio Segrè Fotografia
Emilio Segrè
fizyk amerykański pochodzenia włoskiego, noblista 1905 - 1989
Karl Hess Fotografia
Karl Hess1
filozof amerykański, działacz polityczny 1923 - 1994
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
David Attenborough Fotografia
David Attenborough1
brytyjski popularyzator wiedzy przyrodniczej
Aleksander von Humboldt Fotografia
Aleksander von Humboldt1
niemiecki przyrodnik i podróżnik