Egon Krenz cytaty

Egon Krenz Fotografia
2  0

Egon Krenz

Data urodzenia: 19. Marzec 1937

Reklama

Egon Krenz , niemiecki działacz państwowy, komunista, ostatni sekretarz SED.

Urodził się w rodzinie krawca w Kołobrzegu, w rejencji koszalińskiej, gdzie w 1943 rozpoczął naukę w szkole. W 1944 roku wraz z rodziną musiał jednak opuścić miasto. W latach 1953-1957 studiował w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Putbus na wyspie Rugia, zdając egzamin końcowy. W 1953 wstąpił do komunistycznej organizacji młodzieżowej Freie Deutsche Jugend . Dwa lata później jako dobrze zapowiadający się działacz uzyskał członkostwo w SED. W latach 1957-1959 służył w niemieckiej armii na Rugii. Szybko piął się po szczeblach kariery w FDJ: w 1959 został sekretarzem powiatowym na Rugii, w 1960 tę samą funkcję objął w okręgu Rostock, w 1961 został sekretarzem Centralnej Rady FDJ. W latach 1964-1967 studiował w Moskwie w szkole partyjnej KC KPZR. W latach 1967-1974 był sekretarzem CR FDJ, odpowiedzialnym za agitację, propagandę oraz współpracę FDJ z wyższymi szkołami. W latach 1971-1974 przewodniczył organizacji pionierskiej Ernst Thälmann.

Od 1971 był członkiem Izby Ludowej, przez kolejne dziesięć lat zasiadał w jej prezydium. W 1973 awansował, zostając członkiem KC SED. Cieszył się wtedy olbrzymim zaufaniem Ericha Honeckera. W latach 1981-1984 był członkiem Rady Państwa NRD. W 1983 został członkiem politbiura i sekretarzem KC NSPJ. W 1984 został wybrany zastępcą przewodniczącego Rady Państwa . W czerwcu 1989 ze zrozumieniem wypowiadał się o masakrze na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie . W październiku 1989 roku jako następca Honeckera przejął funkcje sekretarza generalnego SED oraz przewodniczącego Rady Państwa i szefa Narodowej Rady Obrony. 3 grudnia 1989 zrzekł się wszystkich stanowisk w państwie i partii. W styczniu 1990 na własną prośbę został wykluczony z członkostwa w SED-PDS.

O tego czasu często wypowiadał się na tematy związane z łamaniem praw człowieka w NRD . Zaprzeczał także, by jako osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów w NRD ponosił odpowiedzialność za ich fałszowanie.

W 1993 rozpoczął się proces przeciwko Krenzowi: w sprawie śmierci uciekinierów na wewnątrzniemieckiej granicy oraz w sprawie fałszerstw wyborczych. W 1999 Federalny Trybunał Sprawiedliwości utrzymał wyrok Berlińskiego Sądu Krajowego z 28 sierpnia 1997 roku o karze sześciu lat więzienia dla oskarżonego . W latach 1999-2003 Krenz odbywał karę w zakładzie Berlin-Hakenfelde . 18 grudnia 2003 roku wyszedł na wolność, wykonanie pozostałej części kary zawieszono. W 2009 wydał wspomnienia pt. Gefängnis-Notizen , które spowodowała wzrost jego popularności. Do aktywnej polityki jednak już nie powrócił.

Podobni autorzy

Katarina Witt Fotografia
Katarina Witt2
niemiecka łyżwiarka figurowa
Peter Hacks Fotografia
Peter Hacks2
dramaturg niemiecki
Hilary Minc Fotografia
Hilary Minc2
polski polityk i ekonomista
Zbigniew Skoczylas1
polski wojskowy i alpinista
Julia Brystiger2
polski oficer służby bezpieczeństwa PRL
Adam Giersz Fotografia
Adam Giersz1
polski trener tenisa stołowego, działacz sportowy i pańs...
Michaił Murawjow Wileński Fotografia
Michaił Murawjow Wileński2
generał-gubernator Litwy

Cytaty Egon Krenz

„Mówią, że jestem mordercą. Ale ja byłem politykiem. Miałem swoje ideały. Wierzyłem w socjalizm. Jeżeli ja jestem winny, to winne jest także całe pokolenie. Każdy na moim miejscu zrobiłby to samo.“

— Egon Krenz
Źródło: Riccardo Orizio, Diabeł na emeryturze. Rozmowy z siedmioma dyktatorami, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004, ISBN 83-7298-466-2, tłum. Janusz Ruszkowski, s. 14.

„Padłem ofiarą politycznej zemsty.“

— Egon Krenz
Źródło: Riccardo Orizio, Diabeł na emeryturze. Rozmowy z siedmioma dyktatorami, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004, ISBN 83-7298-466-2, tłum. Janusz Ruszkowski, s. 14.

Dzisiejsze rocznice
Karl Schiller Fotografia
Karl Schiller
niemiecki polityk 1911 - 1994
José Antonio Primo de Rivera Fotografia
José Antonio Primo de Rivera6
polityk hiszpański, ideolog narodowego syndykalizmu 1903 - 1936
Wojciech Siemion Fotografia
Wojciech Siemion5
aktor polski 1928 - 2010
Władysław Bartoszewski Fotografia
Władysław Bartoszewski53
polski polityk, działacz społeczny, historyk 1922 - 2015
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Katarina Witt Fotografia
Katarina Witt2
niemiecka łyżwiarka figurowa
Peter Hacks Fotografia
Peter Hacks2
dramaturg niemiecki
Christa Wolf Fotografia
Christa Wolf3
pisarka niemiecka
Hilary Minc Fotografia
Hilary Minc2
polski polityk i ekonomista