Edmund Husserl cytaty

Edmund Husserl Fotografia

3   0

Edmund Husserl

Data urodzenia: 8. Kwiecień 1859
Data zgonu: 28. Kwiecień 1938

Edmund Husserl – niemiecki matematyk i filozof, jeden z głównych twórców fenomenologii.

Studiował w Lipsku matematykę, fizykę, filozofię i astronomię. W 1876 roku kształcił się na Uniwersytecie Berlińskim, studiując filozofię i matematykę. W Wiedniu w 1881 roku uczęszczał na wykłady Franza Brentano, które wywarły duży wpływ na jego późniejszą filozofię.

W 1883 roku uzyskał doktorat za pracę o rachunku wariacyjnym. Następnie był asystentem Karla Weierstrassa w Berlinie. Po odbyciu służby wojskowej studiował u Brentana w Wiedniu, gdzie poznał Karla Stumpfa . Pod kierunkiem Stumpfa habilitował się. W 1887 roku otrzymał katedrę na Uniwersytecie w Halle. Po opublikowaniu Philosophie der Arithmetik wdał się w spór z Gottlobem Frege o istotę logiki. Stał się w tym czasie krytykiem prac Kazimierza Twardowskiego, którego niedoskonałości pracy poprowadziły go do badań nad istotą przedstawienia i znaczenia; później przekonał się raczej o istnieniu fenomenów. Po kilku latach rozpoczął pracę nad Badaniami logicznymi. W nich podjął próbę opisania swoich poszukiwań czystej logiki, teorii matematyki i teorii poznania, przez co odkrył w swoich badaniach naturę fenomenów i ludzkiego poznania ich. Następnie pracował w Getyndze , gdzie w 1912 wspólnie z Schelerem, Reinachem i Geigerem założył rocznik Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung, w którym były publikowane jego prace. W 1916 objął katedrę filozofii we Fryburgu Bryzgowijskim aż do roku 1928, kiedy przeszedł na emeryturę, prowadząc wykłady jeszcze do 1933 roku.

Filozofia Husserla miała duży wpływ na myślicieli takich jak Martin Heidegger, który był jego uczniem, Edytę Stein , Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Roman Ingarden oraz wielu innych.

Początkowo Husserl próbował sprowadzić prawa logiki i arytmetykę do praw psychologicznych, jednak później w Badaniach logicznych, pod wpływem Fregego i panującego na uniwersytetach niemieckich neokantyzmu, stał się krytykiem i przeciwnikiem psychologizmu, twierdząc, że nie da się zredukować logiki do psychologii.

W filozofii Husserla świadomość jest intencjonalna, czyli zawsze jest świadomością czegoś, zwraca się ku czemuś. Husserl odróżnia akty psychiczne od tego, do czego te akty intencjonalnie się odnoszą, czyli obiektów świadomości . Punktem wyjścia fenomenologii jest redukcja fenomenologiczna , zawieszająca sądy o świecie. Powoduje ona zwrot w stronę świadomości i uobecniających się tam aktów immanentnie skierowanych. Dlatego metoda ta jest nazywana także fenomenologią transcendentalną, gdyż pyta o najbardziej podstawowe warunki naszego poznania .

Husserl zajmował się także semantyką logiczną, wprowadzając ideę kategorii semantycznych, semantyka ta opiera się na pojęciu intencjonalności. Koncepcja ta była później rozwijana między innymi przez Kazimierza Ajdukiewicza i Stanisława Leśniewskiego.

Cytaty Edmund HusserlEdmund Husserl Fotografia
Edmund Husserl3
niemiecki matematyk i filozof 1859 – 1938
„Widziałem coś zupełnie wspaniałego. Nie, nie mogę ci tego powiedzieć. Nie mogę!“po ocknięciu się z głębokiego snu, na kilka dni przed śmiercią.


Edmund Husserl Fotografia
Edmund Husserl3
niemiecki matematyk i filozof 1859 – 1938
„Prawdziwe poznanie nie może zostać zapośredniczone.“Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 17.

Edmund Husserl Fotografia
Edmund Husserl8
German philosopher, known as the father of phenomenology 1859 – 1938

Edmund Husserl Fotografia
Edmund Husserl8
German philosopher, known as the father of phenomenology 1859 – 1938Edmund Husserl Fotografia
Edmund Husserl8
German philosopher, known as the father of phenomenology 1859 – 1938
„Merely fact-minded sciences make merely fact-minded people.“Crisis of European Sciences and Transcendental PhenomenologyEdmund Husserl Fotografia
Edmund Husserl8
German philosopher, known as the father of phenomenology 1859 – 1938


Podobni autorzy