Bernhard Waldenfels cytaty

1  0

Bernhard Waldenfels

Data urodzenia:17. Marzec 1934

Bernhard Waldenfels – niemiecki filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu w Bochum. Jest wybitnym interpretatorem współczesnej myśli francuskiej, zajmuje się też filozofią języka i fenomenologią. Waldenfels podejmuje i rozwija fenomenologiczną koncepcję "świata życia" , która weszła do filozoficznego języka dzięki "późnej" twórczości Edmunda Husserla. Proponuje nowe spojrzenie na tradycję fenomenologii i próbę jej przewartościowania , inspirując się przede wszystkim myślą Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Refleksja Waldenfelsa sytuuje się także w kontekście sporu o ponowoczesność.

Cytaty Bernhard Waldenfels


Podobni autorzy