Arystyp cytaty

 Arystyp Fotografia
6  0

Arystyp

Data urodzenia: 434 p. n. e.
Data zgonu: 355 p. n. e.
Natępne imiona:Aristippos z Kyrény

Reklama

Arystyp z Cyreny - filozof grecki.

Był uczniem Sokratesa; wcześniej poznał poglądy Protagorasa. W wielu punktach pozostał wierny sofistom; sofistą nazwał go również Arystoteles. Arystyp powrócił do obyczaju sofistów brania opłaty za naukę. W przeciwieństwie do Antystenesa, wiódł żywot dworaka i światowca.

Uważany jest za założyciela szkoły cyrenaików, którzy rozważali zagadnienie przyjemności, dochodząc do sformułowania, że szczęściem było osiągnięcie jak najwięcej zmysłowej przyjemności. Arystyp stworzył doktrynę hedonizmu; był możliwie najbardziej zdecydowanym i bezkompromisowym hedonistą, jakiego zna historia etyki. Jego hasłem było: "Jedynym dobrem jest przyjemność, a jedynym złem - przykrość". Kolejne tezy: "Przyjemność to stan przelotny, trwa dopóty, dopóki działa bodziec, a szczęście jest sumą tych częściowych przyjemności", "Przyjemność jest stanem pozytywnym, więc nie polega tylko na braku cierpienia. ", "Przyjemności różnią się intensywnością, ale nie jakością".

Arystyp zaprzeczał, jakoby sam brak cierpienia i przykrości był już przyjemnością, bo, jak twierdził, przyjemność i przykrość są rodzajami ruchu dokonywującego się w nas, podczas gdy brak przyjemności jak i brak przykrości są właśnie brakiem takiego ruchu. Chciał rozwinąć sztukę życia polegającą na unikaniu wszelkiego bólu i przykrości.

Jego poglądy wykorzystał Epikur, kiedy tworzył szkołę epikurejczyków.

Jego córką była Arete z Cyreny, również filozof; należała do jego szkoły, podobnie jak później wnuczka i wnuk - Arystyp Młodszy.

Cytaty Arystyp

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Jamie Foxx Fotografia
Jamie Foxx6
aktor amerykański 1967
Fryderyk II Hohenstauf Fotografia
Fryderyk II Hohenstauf5
cesarz niemiecki 1194 - 1250
Johannes Trithemius Fotografia
Johannes Trithemius1
1462 - 1516
Następne dziesiejsze rocznice
Podobni autorzy
Flawiusz Filostrat
grecki pisarz, sofista
Jeremy Bentham Fotografia
Jeremy Bentham8
angielski filozof, prawnik i ekonomista
Benny Hill Fotografia
Benny Hill
komik brytyjski
 Epikur Fotografia
Epikur45
grecki filozof
Lukian z Samosat Fotografia
Lukian z Samosat3
starożytny pisarz grecki