Apulejusz cytaty

 Apulejusz Fotografia
0   0

Apulejusz

Data urodzenia: 125
Data zgonu: 170
Natępne imiona:Lucius A. Apuleius, Луций Апулей

Reklama

Apulejusz z Madaury – rzymski pisarz, filozof i retor.

Urodził się w numidyjskim mieście Madaura ok. 125, jak można się domyślać na podstawie wzmianek w jego pismach. Rok urodzenia poświadcza św. Augustyn w Państwie Bożym i w listach . Żył w czasach Antoninów, które uważano za złoty wiek cesarstwa rzymskiego, wobec braku niszczących wojen i panującego dobrobytu. Nie znamy jego imienia – imię Lucjusz przekazuje wiele rękopisów, może ono jednak pochodzić z utożsamienia Apulejusza z głównym bohaterem jego powieści Metamorfozy. Według niego samego był pół Numidijczykiem i pół Getulem. Jego ojciec, który piastował w Madaurze stanowisko duumwira , zostawił mu w spadku dwa miliony sesterców. Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym mieście.

Można się domyślać, że jego rodzice umarli, kiedy był małym chłopcem, gdyż już wtedy mieszkał i pobierał nauki w Kartaginie. Dalej kształcił się w Atenach, jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych cesarstwa rzymskiego w tej epoce – zapoznał się tam bliżej z filozofią. Odbywał także liczne podróże, na Wschód, do Rzymu i do Grecji. Był wówczas już retorem i adwokatem, a podczas pobytu w Rzymie rozpoczął działalność literacką.

Następnie powrócił do Afryki, gdzie w miejscowości Oea , do której przybył w roku 155/156, zawarł związek małżeński z bogatą i znacznie od niego starszą wdową Pudentillą. Po śmierci Siciniusa Pontaniusa, najstarszego syna Pudentili, jej krewni w przekonaniu, że do małżeństwa tego Apulejusz doprowadził dla zagarnięcia jej majątku, wytoczyli mu proces, w którym dowodzili, że dokonał tego za pomocą czarów. Proces odbył się najprawdopodobniej w roku 158 lub 159 w miejscowości Sabratha. Mowa obronna Apulejusza, znana pod tytułem Apologia, sive Pro se ipso de magia liber, posiada znaczną wartość literacką i jest ważnym źródłem do poznania jego życia osobistego. W swojej mowie obronnej nie tylko nie zaprzeczał zarzutom, ale potwierdzał, że rzeczywiście tak zrobił, przedstawiając jednocześnie racjonalne wyjaśnienie swojego postępowania. Okazała się ona na tyle przekonująca, że nie tylko oczyszczono Apulejusza z zarzutów, ale też powierzono mu w Kartaginie stanowisko sacerdos provinciae, tj. kapłana kultu cesarza w całej Afryce i wystawiono na jego cześć posąg.

Apulejusz opuścił wtedy Oeę i osiadł w Kartaginie, gdzie wygłaszał mowy popisowe i okolicznościowe, przynoszące mu duży rozgłos. Mowy te sam publikował. Zachowały się z nich wyjątki zebrane w antologii Florida. Brak wiadomości o życiu Apulejusza po 170 roku.

Podobni autorzy

 Epiktet Fotografia
Epiktet31
filozof rzymski
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington Fotografia
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington6
książę Wellington, wódz i polityk brytyjski
George Bernard Shaw Fotografia
George Bernard Shaw94
dramaturg i prozaik irlandzki, noblista
Jennifer Lopez Fotografia
Jennifer Lopez2
amerykańska piosenkarka i aktorka
Marilyn Manson Fotografia
Marilyn Manson29
kontrowersyjny muzyk amerykański
Margaret Thatcher Fotografia
Margaret Thatcher26
premier Wielkiej Brytanii

Cytaty Apulejusz

Reklama

„Familiarity breeds contempt, while rarity wins admiration.“

—  Apuleius
De Deo Socratis (On the God of Socrates), ch. 4; p. 355. Variant: Familiarity breeds contempt, but concealment excites interest.

„It is with life just as with swimming; that man is the most expert who is the most disengaged from all encumbrances.“

—  Apuleius
Apologia; seu, Pro Se de Magia (Apologia; or, A Discourse on Magic), ch. 21; p. 268.

Dzisiejsze rocznice
Robert Tekieli11
polski dziennikarz i publicysta 1961
Charles Ives Fotografia
Charles Ives
kompozytor amerykański 1874 - 1954
Celestyn V Fotografia
Celestyn V1
papież, święty Kościoła katolickiego 1215 - 1296
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
 Epiktet Fotografia
Epiktet31
filozof rzymski
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington Fotografia
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington6
książę Wellington, wódz i polityk brytyjski
George Bernard Shaw Fotografia
George Bernard Shaw94
dramaturg i prozaik irlandzki, noblista