Anaksymander cytaty

 Anaksymander Fotografia
2  0

Anaksymander

Data urodzenia: 610 p. n. e.
Data zgonu: 545 p. n. e.

Reklama

Anaksymander z Miletu – jeden z pierwszych filozofów greckich, prawdopodobnie uczeń Talesa i nauczyciel Anaksymenesa, reprezentant szkoły milezyjskiej; polityk. Podejrzewa się, że był autorem pierwszego w historii ludzkości dzieła filozoficznego, znanego pod tytułem Περὶ φύσεως .

Główną kwestią, stanowiącą przedmiot zainteresowania filozofów przyrody było zagadnienie arché, czyli prazasady, determinującej rzeczywistość. Wyraz arché, który znaczył tyle, co początek, zaczął oznaczać, gdy został zastosowany w filozofii – zasadę; uległ analogicznej przemianie, jak później łaciński wyraz „principium”, pierwotnie znaczący tyle, co „początek”, a potem tyle, co „zasada”. Anaksymander, choć podążał drogą wyznaczoną przez swojego poprzednika, Talesa, inaczej rozwiązywał powyższy problem. Twierdził, że zasadę rzeczywistości stanowi apeiron czyli bezkres. Tezę tę Anaksymander opierał na następującym rozumowaniu: Wszystko albo jest zasadą, albo pochodzi od zasady. Jednocześnie, nie istnieje zasada nieskończoności, bo nieskończoność jest niedeterminowalna, a zasada determinuje to, czego jest zasadą. Jeżeli nieskończoność nie ma zasady, to z konieczności sama musi zasadę stanowić.

Mechanizm tworzenia świata polegał zaś według niego na wyłanianiu się z apeironu przeciwieństw, takich jak ciepło i zimno, suchość i wilgotność. Wszelkie narodziny oznaczają rozdzielanie się przeciwieństw, zaś każda śmierć to ponowne łączenie się ich w bezkształtnym bezkresie. Anaksymander nieodmiennie wiąże pojęcie rozdzielenia z winą, której w ten sposób dopuszcza się materia, i wprowadza konieczność odpokutowania za nią przez ponowne połączenie się w bezkres. W ten sposób także i nasz świat dosięgnie kiedyś ręka sprawiedliwości i zniknie on w ten sam sposób, w jaki się pojawił. Widoczne są tu wpływy orfizmu i koncepcji metempsychozy.

Anaksymander dopuszczał możliwość istnienia nieskończonej ilości światów, skoro wszystkie powstawały z nieskończonego apeironu.

Anaksymander zajmował się matematyką, geografią i astronomią. Zajmował się również „biologią”. Twierdził, że zwierzęta lądowe wywodzą się od zwierząt morskich, a człowiek – z niższych gatunków zwierząt.

Był twórcą pierwszej mapy świata i autorem tezy, że gwiazdy krążą wokół Gwiazdy Polarnej. Był również pierwszym filozofem sugerującym, że powierzchnia Ziemi jest zakrzywiona, oraz że może ona „pływać” w przestrzeni. Według jego teorii Ziemia jest powierzchnią walca zakrzywioną w kierunku północno-południowym.

Przypisuje mu się wynalezienie zegara słonecznego oraz modelu sfer planetarnych. Zasada bytu według Anaksymandra wiąże się nierozerwalnie z ruchem spiralnym.

Z prac Anaksymandra pochodzi pierwsze zachowane greckie zdanie napisane prozą naukową.

Cytaty Anaksymander

„Wszystko jest jednym.“

—  Anaksymander
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

„Z czego coś wzięło początek, przez to koniecznie i zatrata jego się pocznie.“

—  Anaksymander
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Reklama

„There cannot be a single, simple body which is infinite, either, as some hold, one distinct from the elements, which they then derive from it, nor without this qualification.“

—  Anaximander
Context: There cannot be a single, simple body which is infinite, either, as some hold, one distinct from the elements, which they then derive from it, nor without this qualification. For there are some who make this (i. e. a body distinct from the elements) the infinite, and not air or water, in order that the other things may not be destroyed by their infinity. They are in opposition one to another — air is cold, water moist, and fire hot—and therefore, if any one of them were infinite, the rest would have ceased to be by this time. Accordingly they say that what is infinite is something other than the elements, and from it the elements arise. As quoted in Physics by Aristotle, as [http://www.classicpersuasion.org/pw/burnet/egp.htm?pleaseget=14 translated by John Burnet]

Dzisiejsze rocznice
Ludwig van Beethoven Fotografia
Ludwig van Beethoven26
niemiecki kompozytor 1770 - 1827
Bill Hicks Fotografia
Bill Hicks27
amerykański komik i satyryk 1961 - 1994
François Quesnay Fotografia
François Quesnay
ekonomista francuski 1694 - 1774
Hugo Münsterberg Fotografia
Hugo Münsterberg
1863 - 1916
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy