Ammianus Marcellinus cytaty

Ammianus Marcellinus Fotografia
1   0

Ammianus Marcellinus

Data urodzenia: 330
Data zgonu: 395

Reklama

Ammianus Marcellinus – autor Res gestae , historii Rzymu obejmującej lata od panowania cesarza Nerwy do roku 378. Do czasów obecnych zachowała się jedynie część dzieła obejmująca okres 353–378.

O życiu Ammianusa nie wiadomo zbyt wiele, relacjonując wydarzenia, których był naocznym świadkiem, starannie pomijał swój w nich udział, usuwając się w cień.

Pochodził ze średniozamożnej rodziny, jego ojciec był urzędnikiem miejskim lub pełnił funkcję wojskową. Do osiągnięcia wieku około 20 lat Ammianus mieszkał w Antiochii. Odebrał staranne wykształcenie humanistyczne, greckie i łacińskie – na pewno znał Homera, prawdopodobnie Hezjoda, Symonidesa, Teognisa, Sofoklesa i Eurypidesa, z pisarzy łacińskich bardzo dobrze znał Cycerona. Być może znał również język perski.

Około roku 350 został członkiem przybocznej gwardii cesarskiej, tak zwanych protectores domestici. W roku 353 przydzielono go do ochrony Ursycyna, dowódcy jazdy stacjonującej w twierdzy Nisibis na wschód od Eufratu, na pograniczu z Persją.

W roku 355 wraz z Ursycynem udał się do Mediolanu na wezwanie cesarza Konstancjusza II, a stamtąd do Galii, gdzie Ursycyn rozbił wojska uzurpatora Sylwana. Prawdopodobnie wtedy zetknął się z przyszłym cesarzem, wówczas sprawującym urząd cezara, Julianem Apostatą. Kolejne pięć lat spędził w Mezopotamii walcząc z Persami, brał między innymi udział w obronie twierdzy Amida. Z tego okresu pochodzą również jego relacje dotyczące przybycia Hunów do Europy. Opisywał również ich obyczaje m.in. siedzenie na koniach w trakcie prowadzenia obrad.

Nie wiadomo, co działo się z nim w latach 360–363, jednak w marcu tego roku był już w orszaku cesarza Juliana Apostaty. Brał udział w bitwie pod Ktezyfontem 29 maja 363 roku, a po zawarciu pokoju wrócił do Antiochii.

Kolejne kilkanaście lat, aż do około roku 380 spędził dzieląc czas między podróże – zwiedził Egipt, Grecję, Trację i kraje Azji Mniejszej – i pobyt w rodzinnym mieście. Zajmował się pisaniem, być może pracował też jako adwokat.

Około roku 380 przeniósł się do Rzymu, gdzie zaczął pisać dzieło swego życia: Res gestae.

Dokładna data śmierci Ammianusa nie jest znana, pewne fragmenty Res gestae mogą wskazywać na wydarzenia toczące się w latach 395–398.

Ammian był wyznawcą bogów.

Jego uczniem i przyjacielem był Jan Chryzostom.

Podobni autorzy

Ludwig van Beethoven Fotografia
Ludwig van Beethoven26
niemiecki kompozytor
Jerzy III Hanowerski Fotografia
Jerzy III Hanowerski3
król Wielkiej Brytanii
Gabriela Mistral Fotografia
Gabriela Mistral4
poetka chilijska, noblistka
 Platon Fotografia
Platon105
grecki filozof
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington Fotografia
Arthur Wellesley, 1. książę Wellington6
książę Wellington, wódz i polityk brytyjski
Marzena Broda17
polska pisarka, poetka i dramaturg
George Bernard Shaw Fotografia
George Bernard Shaw94
dramaturg i prozaik irlandzki, noblista

Cytaty Ammianus Marcellinus

Dzisiejsze rocznice
Michael Jackson Fotografia
Michael Jackson45
amerykański muzyk, kompozytor i autor tekstów 1958 - 2009
Jacques-Yves Cousteau Fotografia
Jacques-Yves Cousteau3
francuski badacz mórz i podróżnik 1910 - 1997
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Ludwig van Beethoven Fotografia
Ludwig van Beethoven26
niemiecki kompozytor
Jerzy III Hanowerski Fotografia
Jerzy III Hanowerski3
król Wielkiej Brytanii
Gabriela Mistral Fotografia
Gabriela Mistral4
poetka chilijska, noblistka