Alfred North Whitehead cytaty

Alfred North Whitehead Fotografia

2   0

Alfred North Whitehead

Data urodzenia: 15. Luty 1861
Data zgonu: 30. Grudzień 1947

Alfred North Whitehead – angielski filozof, matematyk i fizyk.

Był najmłodszym z czworga dzieci anglikańskiego duchownego Alfreda Whiteheada. Ukończył Trinity College na Uniwersytecie Cambridge, następnie został profesorem tego uniwersytetu.

Współpracował z Bertrandem Russelem przy dziele Principia Mathematica . Jest twórcą tzw. filozofii organizmu oraz prekursorem, rozwijanego głównie w Stanach Zjednoczonych, nurtu współczesnej filozofii procesu. Począwszy od problemów logiki i matematyki, zakres naukowych zainteresowań Whiteheada rozszerzał się w kierunku epistemologicznych i metodologicznych podstaw nauki, by ostatecznie objąć swym zasięgiem najbardziej ogólne zagadnienia z dziedziny filozofii spekulatywnej.

"Process and Reality" zawierające Wykłady im. Gifforda prezentuje jego metafizykę, która została przedstawiona w sposób niebywale uporządkowany. Wydaje się, że ambicją Whiteheada było zebranie w jedną syntezę wszystkich głównych filozofii i religii ludzkości. W tym celu stworzył szczególną koncepcję Boga, odrzucając dotychczasowe koncepcje, które sprowadził do trzech pojęć: – wszechmocny władca, – bezlitosny twórca reguł pierwszych, – motor pierwszy.

Opowiedział się za ideą Boga – Miłości.

Cytaty Alfred North Whitehead


Alfred North Whitehead Fotografia
Alfred North Whitehead2
angielski matematyk i filozof 1861 – 1947
„Cywilizacja rozwija się przez wzrost liczby operacji, które możemy wykonywać bez myślenia o nich.“Źródło: [http://books. google. pl/books? id=w9KPBXdtXskC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false An introduction to mathematics], Forgotten Books, 1924, s. 61.

Alfred North Whitehead Fotografia
Alfred North Whitehead2
angielski matematyk i filozof 1861 – 1947
„Elektrony nie istnieją jak stoły czy krzesła, lecz jak melodia.“Źródło: Michał Heller, Wszechświat u schyłku stulecia, Znak 1994, s. 34.

Alfred North Whitehead Fotografia
Alfred North Whitehead77
English mathematician and philosopher 1861 – 1947

Podobni autorzy