Adolf Dygasiński cytaty

Adolf Dygasiński Fotografia
24  0

Adolf Dygasiński

Data urodzenia: 7. Marzec 1839
Data zgonu: 3. Czerwiec 1902

Reklama

Adolf Dygasiński – polski powieściopisarz, publicysta, pedagog, jeden z głównych przedstawicieli naturalizmu w literaturze polskiej.

Cytaty Adolf Dygasiński

Reklama

„Najmniejszą rzecz zrobić dobrze – jest trudno. Aby iść naprzód, trzeba być oględnym, jeżeli krok niema być zmarnowany.“

— Adolf Dygasiński
Źródło: Wilk, psy i ludzie, rozdział III, w: Wilk, psy i ludzie. W puszczy, wyd. Druk. Granowskiego i Sikorskiego, Warszawa 1898, s. 47.

Reklama
Reklama

„Jeżeli wilkiem będzie tu nowa jakaś idea, czy los jej nie będzie zupełnie podobny? Czy psy i wilk nie są plemionami pobratymczemi, a ludzie, czy nie przedstawiają się jako interesa stronnictw, koteryj, osób, jako przesądy i fanatyzmy i t. p? Czy wilkami wreszcie nie są rozmaite dzikie ludy, które niby to ciągnie się gwoli ich szczęścia na łono cywilizacyi, a tymczasem giną one nieuchronnie zarówno wskutek przesądów cywilizowanych swoich bliźnich, jak i własnych gatunkowych przymiotów, nabytych w ciągu wieków? Co się tyczy idei wilkołaka, nie jestże to prastary mit, stanowiący tradycyę przekleństwa, rzuconego na cały gatunek istot, których losem ostatecznym musi być zagłada? Wszakże jedne i te same istoty pielęgnują zgodę i braterstwo, nie zaniedbując jednocześnie nienawiści, obłudy i złości. Któż zdoła zresztą zaprzeczyć, iż wszystko, co przechodzi przez alembik ludzkiego umysłu lub uczucia, jest nieprawdą? Człowiek bowiem ma tylko mały i jedynie swój własny świat, nieprzeznaczony bynajmniej na siedlisko prawdy. Ta ostatnia znajduje się po za nami w realnych stosunkach bytu. W zwierciadle zaś naszej duszy odbija się świat egoistyczny, ludzki. Nie jest to świat istotny. Dopiero prawdą jest pojęcie takiego stosunku człowieka do świata. Nie w poczuciu dumy czerpie istota ludzka najwyższe duchowe siły, ale w cichem i skromnem poczuciu swej małości.“

— Adolf Dygasiński
Źródło: Wilk, psy i ludzie, rozdział III, w: Wilk, psy i ludzie. W puszczy, wyd. Druk. Granowskiego i Sikorskiego, Warszawa 1898, s. 46, 47.

„Gdyby poezja żyła tylko prawdą rzeczywistą, umarłaby z głodu.“

— Adolf Dygasiński
Źródło: Gody życia, wyd. Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945, s. 10.

„Biada tym, którzy o wschodzie słońca ziewaniem dzień pozdrawiają.“

— Adolf Dygasiński
Źródło: [http://www. pbi. edu. pl/book_reader. php? p=7955 Niezdara], rozdz. I

Natępna
Dzisiejsze rocznice
Maria Walewska Fotografia
Maria Walewska3
kochanka Napoleona 1786 - 1817
Stanisław Maczek Fotografia
Stanisław Maczek4
generał polski 1892 - 1994
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Janina Broniewska Fotografia
Janina Broniewska11
polska pisarka
Walenty Majdański5
polski pedagog, prekursor ochrony życia poczętego w Pols...
Norbert Wójtowicz6
polski historyk, teolog i publicysta
Zygmunt Hübner4
polski reżyser i aktor
Elżbieta Jackiewiczowa1
polska powieściopisarka, publicystka, pedagog
Krzysztof Zanussi Fotografia
Krzysztof Zanussi18
polski reżyser i scenarzysta filmowy
Władysław Strzemiński1
polski malarz, teoretyk sztuki, pedagog
Bohdan Korzeniewski1
polski reżyser teatralny