„Tu nie ma wody tu jest tylko skała
Skała bez wody i piaszczysta droga
Droga wijąca się wśród gór nad nami
Między skałami głazami bez wody
Gdyby tu była woda stanąłbym i pił
Lecz pośród skał nie można myśleć ani stać
Suchy jest pot a stopy grzęzną w piachu
Gdyby tu woda spływała ze skał
Martwa jest paszcza gór spróchniałe zęby pluć nie mogą
Tutaj nie można usiąść leżeć ani stać
I ciszy nawet nie ma w górach
Tylko bezpłodny suchy grzmot bez deszczu
I samotności nawet nie ma w górach
Tylko posępne czerwone twarze - drwią i szydzą
W drzwiach lepianek z popękanej gliny
Gdyby tu była woda
A nie skała
Gdyby tu była skała
Ale i woda
I woda
Źródło
Sadzawka wśród skał
Gdyby tu był chociażby wody dźwięk
A nie cykada
I śpiew suchych traw
Ale na skale wody dźwięk
Gdzie drozd-pustelnik śpiewa pośród sosen
Krop kap krop kap kap kap kap
Ale tu nie ma wody

Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie obok ciebie?
Gdy liczę nas, jesteśmy tylko ty i ja
Lecz gdy spoglądam przed siebie w biel drogi
Zawsze ktoś jeszcze idzie obok ciebie,
Stąpa spowity płaszczem brunatnym, w kapturze
Nie wiem czy jest to kobieta czy mąż
- Kim jest ten, który idzie po twej drugiej stronie?

Co to za dźwięki wysoko w powietrzu
Pomruk matczynych lamentów
Co to za hordy w kapturach, jak roje
Na bezkresnych równinach, utykają na spękanej ziemi
Otoczonej jedynie płaskim horyzontem
Co to za miasto nad łańcuchem gór
Pęka i zrasta się i rozpryskuje - w fioletowym wietrze
Walące się wieże
Jeruzalem Ateny Aleksandria
Wiedeń Londyn
Nierzeczywiste“

—  Thomas Stearns Eliot, The Wasteland, Prufrock and Other Poems
Reklama

Podobne cytaty

Julian Przyboś Fotografia
Heraklit z Efezu Fotografia
Reklama
Włas Doroszewicz Fotografia
Michaił Lermontow Fotografia
Krystyna Sibińska Fotografia

„Dla mnie odcięcie wody nie jest zagrożeniem życia, bo wodę można w różny sposób pozyskać.“

—  Krystyna Sibińska 1962
o projekcie ustawy, mającej utrudnić „czyścicielom kamienic” odcinanie wody lokatorom.

Reklama
Jennifer Niven Fotografia
Ajahn Chah Fotografia

„Była wierna jak skała,
Lecz czasami kruszała.“

—  Jan Sztaudynger poeta polski, satyryk 1904 - 1970
Źródło: Skała, s. 156

Reklama
Lionel Jospin Fotografia
Aleksander Wielki Fotografia
Władysław Broniewski Fotografia
Neil Gaiman Fotografia
Reklama
Maria Rodziewiczówna Fotografia
Reklama
Mieczysław Maliński Fotografia

„Dopóki nie jesteś jak skała wapienna – dopóty jesteś człowiekiem.“

—  Mieczysław Maliński polski duchowny katolicki, biograf Jana Pawła II 1923 - 2017

Natępna