„Franciszkanizm był wielkim ruchem religijnym; bardziej niż inne zakony żebrzące wstrząsnął społeczeństwem chrześcijańskim XIII wieku, naznaczył je, odcisnął się na nim. Użył nowych metod apostolstwa. Zrywając z odosobnieniem dawniejszych zakonów, rozesłał swoich ludzi po drogach, pchnął ich do miast w pełnym rozkwicie – serc społeczeństwa.“

—  Jacques Le Goff, Źródło: Święty Franciszek z Asyżu, 1999, tłum. Joanna Guze
Reklama

Podobne cytaty

Joanna Senyszyn Fotografia

„Zakon Ojców Pedofilów.“

—  Joanna Senyszyn polska działaczka polityczna, ekonomistka 1949
Źródło: blog Joanny Senyszyn, 25 marca 2010

Ignacy Loyola Fotografia
Reklama
Janusz Palikot Fotografia

„Paweł, żebyś nie wiem co zrobił, jak zaprzedał się Jarosławowi Kaczyńskiemu, to nigdy nie będziesz kandydatem na prezydenta miasta stołecznego Warszawy, bo nie jesteś z zakonu PC.“

—  Janusz Palikot polski polityk 1964
odpowiedź na zarzuty Pawła Poncyljusza z PiS, że komisja „Przyjazne Państwo” tworzy legislacyjne buble i jest siedliskiem rozmaitych grup lobbystycznych.

Jean-Paul Sartre Fotografia
Ignacy Loyola Fotografia
Bona Sforza Fotografia
Adam Boniecki Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
Reklama
Dow Ber Meisels Fotografia
Jacek Woroniecki Fotografia

„Apostolstwo to [dominikańskie] winno być zawsze głęboko doktrynalne, a przy tym umieć się przystosować do potrzeb umysłowych wszystkich warstw społeczeństwa, od najszerszych, mniej wykształconych, do najwyższych, nadających ton i kierunek całemu życiu duchowemu społeczeństwa.“

—  Jacek Woroniecki teolog polski, dominikanin 1878 - 1949
Źródło: o. Marek Miławicki OP, Pobożność ludowa w pracy duszpasterskiej dominikanów na ziemiach polskich http://www.teofil.dominikanie.pl/wydanie/artykuly/92, „Teofil”, 2 (22) 2005

John Henry Newman Fotografia

„Jednego się tylko lękam: obecności grzechu wśród nas. Bracia moi, wzrost Kościoła nie zależy ani od papieża i biskupów, ani od duchowieństwa i zakonów, zależy tylko od nas.“

—  John Henry Newman angielski teolog katolicki, filozof, kardynał 1801 - 1890
Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, Wyd. Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2013, s. 25.

Jean de la Valette Fotografia

„Kiedy wstępowaliśmy do Zakonu przysięgaliśmy poświęcić nasze życie, kiedy i gdzie zajdzie taka potrzeba.“

—  Jean de la Valette wielki mistrz zakonu joannitów 1494 - 1568
Źródło: Mariusz Misztal, Historia Malty w: Historia małych krajów Europy pod red. Józefa Łaptosa, Ossolineum, Wrocław, 2002, ISBN 8304045907, s. 299.

Reklama
Allan Kardec Fotografia
Pius XII Fotografia

„Jesteśmy na dobrej drodze do zbudowania w Polsce społeczeństwa wiedzy, przynajmniej nominalnie.“

—  Wojciech Cellary 1951
Źródło: Młodzi w internetowej pułapce http://wyborcza.biz/biznes/1,100897,11080947,Mlodzi_w_internetowej_pulapce.html, „Gazeta Wyborcza”, 3 lutego 2012

Natępna