Nasz statek utonął. To nic. Zrobimy jeszcze jeden, taki sam!

—  Ninus Nestorović
Podobne cytaty