„W latach sześćdziesiątych wytoczono w Niemczech proces jednemu z lekarzy SS, który na rampie w Oświęcimiu dokonywał selekcji dowożonych Żydów. Adwokat żądał uniewinnienia: jego klient ratował przecież codziennie życie setek ludzi zdolnych do pracy, których dzięki niemu nie posłano od razu do komór gazowych. Tak, Żydzi ci powinni wręcz posadzić mu drzewko w Yad Vashem… Czy jestem mściwy? – Sprawiedliwy sędzia, którego bym sobie życzył, powinien skazać tego adwokata na dożywotnie więzienie, w jednej celi z oskarżonym.“

—  Wolf Biermann, Źródło: Pomost pomiędzy Władysławem Szpilmanem i Wilmem Hosenfeldem złożony z 33 części, tłum. Andrzej Szpilman w: Władysław Szpilman, Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939-1945, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002, ISBN 83-7006-954-1, s. 199–200.
Reklama

Podobne cytaty

Robert Sheckley Fotografia
Reklama
Stanisław Jerzy Lec Fotografia
Simón Bolívar Fotografia

„Żołnierze! Daliście wolność Ameryce Południowej. Jedna czwarta świata jest pomnikiem waszej chwały.“

—  Simón Bolívar południowoamerykański przywódca walk wyzwoleńczych 1783 - 1830
w odezwie wydanej po bitwie pod Ayacucho, 1824.

Jarosław Marek Rymkiewicz Fotografia

„Nie jestem poetą lirycznym,
daleko mi do tego
bym opisywał kwitnące białe drzewko“

—  Bogdan Ostromęcki poeta polski 1911 - 1979
Źródło: Czereśnia, „Życie Literackie” nr 10, 10 marca 1957, s. 8 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=14853

Hunter S. Thompson Fotografia
Reklama
Dariusz Szpakowski Fotografia
Savinien Cyrano de Bergerac Fotografia
Reklama
Wisława Szymborska Fotografia
Bronisław Komorowski Fotografia
Marian Muszkat Fotografia
Natępna