„Nic nie jest bardziej fałszywe, niż bogactwo. To nieprzyjazny towarzysz. To wewnętrzny wróg.“

— Jan Chryzostom, Źródło: „Dziś”, tom X, 1999.
Jan Chryzostom Fotografia
Jan Chryzostom19
biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański 349 - 407
Reklama

Podobne cytaty

Bias z Prieny Fotografia
Wojciech Jaruzelski Fotografia
Reklama
Dalajlama XIII Fotografia
John Steinbeck Fotografia
Wisława Szymborska Fotografia

„Nie ma od niej ucieczki,
bo w każdej nam towarzyszy.“

— Wisława Szymborska polska poetka, noblistka 1923 - 2012
Źródło: Jawa

Ławrientij Beria Fotografia
Rafał Grupiński Fotografia

„Jak tam towarzysz Jasiński się ma?“

— Rafał Grupiński 1952
Źródło: stenogram z posiedzenia Sejmu w dniu 11 maja 2016 r., s.23 http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/B302B3DF054A54DBC1257FB0005DF994/%24File/18_a_ksiazka.pdf

Reklama
Robert Kiyosaki Fotografia
Antoine de Rivarol Fotografia
 Kwintylian Fotografia
 Solon Fotografia
Reklama
Antoine de Rivarol Fotografia
Jan Chryzostom Fotografia

„Ci są bogatszymi od wszystkich, którzy żądze bogactw przytłumili.“

— Jan Chryzostom biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański 349 - 407
Źródło: Wykład Ewangelii św. Mateusza, homilia 4.

 Cyceron Fotografia

„Nie być chciwym to już bogactwo.“

—  Cyceron mówca rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk -106 - -43 p. n. e.

Andriej Gromyko Fotografia

„Towarzysz Gorbaczow ma miły uśmiech, ale zęby ze stali.“

— Andriej Gromyko polityk radziecki 1909 - 1989
Źródło: na plenum KC KPZR, przed wyborem Michaiła Gorbaczowa na sekretarza generalnego KC KPZR, 11 marca 1985.

Natępna