„Każdą nową porażkę tłumaczą zwycięstwem demokracji.“

— Ninus Nestorović

Podobne cytaty