„Prawdziwa miłość jest czymś wyjątkowym, zdarza się mniej więcej dwa albo trzy razy na wiek. Poza tym jest próżność lub nuda.“

Albert Camus Fotografia
Albert Camus130
francuski pisarz, noblista 1913 - 1960
Reklama

Podobne cytaty

John Perry Barlow Fotografia

„Człowiek rzadko myli się dwa razy – na ogół trzy lub więcej.“

—  John Perry Barlow amerykański poeta i eseista 1947
Źródło: Wielka księga mądrości, wybór Jacek i Tomasz Ilga

Wisława Szymborska Fotografia
Reklama
Karol Irzykowski Fotografia

„Jej naśladowanie miłości jest więcej warte niż prawdziwa miłość niejednej.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944
Źródło: Polska krytyka literacka…, op. cit., s. 49.

Antoine de Saint-Exupéry Fotografia
 Bono Fotografia
Franz Grillparzer Fotografia
Cathleen Schine Fotografia

„Nuda to skutek defektu wyobraźni, nic więcej.“

—  Cathleen Schine 1953
Źródło: Między nami nowojorczykami, tłum. Michał Juszkiewicz

Jan Zieja Fotografia

„Wstrzymanie się od współżycia płciowego, często niesłusznie nazywane czystością, tylko wtedy jest czymś moralnie wyższym od pożycia małżeńskiego, gdy tego źródłem i pobudką jest prawdziwa (...) miłość do Boga (...), miłość i uczuciowe „ponad wszystko”.“

—  Jan Zieja polski duchowny katolicki, kapelan Szarych Szeregów i Armii Krajowej 1897 - 1991
Źródło: Magdalena Grochowska, Zieja. Stoję na rynku nienajęty, wyborcza. pl, 12 września 2011 http://wyborcza.pl/1,76842,10263125,Zieja__Stoje_na_rynku_nienajety.html?as=18&startsz=x

James Boswell Fotografia
Trudi Canavan Fotografia
Peter Higgs Fotografia
 Voltaire Fotografia

„Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.“

—  Voltaire francuski pisarz epoki Oświecenia, filozof, dramaturg i historyk 1694 - 1778
Źródło: rozdz. XXX, wyd. Biblioteka Boya, Warszawa 1931, s. 102.

Bill Clinton Fotografia