„Nasze państwo jest jak biuro turystyczne. Przynajmniej dwa razy w tygodniu ruszamy w lepszą przyszłość.“

— Ninus Nestorović

Podobne cytaty

Natępna