Potrzebujemy wzrostu gospodarczego! To mój priorytet. Dyscyplina budżetowa – tak niezbędna jest stosowana już od miesięcy, może nawet lat. Jeśli nie nadamy nowego napędu gospodarce europejskiej, same oszczędności i dyscyplina nic nie dadzą.

—  François Hollande , Źródło: wywiad Europa to nie okienko kasowe, „Duży Format”, 18 października 2012.
Podobne cytaty