„Potrzebujemy wzrostu gospodarczego! To mój priorytet. Dyscyplina budżetowa – tak niezbędna jest stosowana już od miesięcy, może nawet lat. Jeśli nie nadamy nowego napędu gospodarce europejskiej, same oszczędności i dyscyplina nic nie dadzą.“

— François Hollande, Źródło: wywiad Europa to nie okienko kasowe, „Duży Format”, 18 października 2012.

Podobne cytaty