„Może warto już w innym świetle niż dotychczas spojrzeć na tę ciągle kontrowersyjną i przecież wciąż tak mało znaną postać Stanisława Augusta, której to postaci równie łatwo przypisywano wątpliwe zasługi jak i niepopełnione błędy i winy. Powrót do Polski króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dokonać się musi bowiem najpierw poprzez serca i umysły Polaków, aby stać się powrotem faktycznym i nieodwracalnym.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Stanisław August w Petersburgu, „Życie Literackie” nr 43, 25 października 1987, s. 1, 6. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12440&from=publication&tab=1
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski39
polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
Reklama

Podobne cytaty

Jan Twardowski Fotografia
Maria Leszczyńska Fotografia
Reklama
Wojciech Cejrowski Fotografia

„Trafić do Dzikich jest łatwo, trudniej trafić z powrotem.“

—  Wojciech Cejrowski polski dziennikarz i podróżnik 1964
Źródło: „Cogito”

Bertolt Brecht Fotografia

„Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku.“

—  Bertolt Brecht niemiecki pisarz, dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator i poeta 1898 - 1956

Aleksander Gieysztor Fotografia

„Nie ma dziś możliwości [w świetle badań naukowych] zepchnięcia Polski pogańskiej do mroków prymitywizmu politycznego i społecznego przez przypisywanie chrześcijaństwu całej zasługi unowocześnienia życia polskiego w X i XI wieku.“

—  Aleksander Gieysztor polski historyk mediewista 1916 - 1999
Źródło: Ideowe wartości kultury polskiej w w. X-XI. Przyjęcie chrześcijaństwa, cyt. za: Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 36.

Henryk Józef Marian Elzenberg Fotografia
Ludwik Pasteur Fotografia
Kuba Wojewódzki Fotografia
Reklama
Władimir Putin Fotografia
Jan Twardowski Fotografia
Marek Edelman Fotografia
Agnieszka Osiecka Fotografia

„Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach,
Kropelka żalu, której winien jesteś ty,
Nieprawda, że tak miało być,
Że warto w byle pustkę iść,
To wciąż za mało, moje serce, żeby żyć.“

—  Agnieszka Osiecka polska poetka, autorka tekstów piosenek 1936 - 1997
Źródło: Uciekaj, moje serce [wykonywana przez Seweryna Krajewskiego piosenka z serialu Jan Serce. ]

Reklama
 Pitigrilli Fotografia
Maria Szyszkowska Fotografia
Wojciech Błach Fotografia

„(...) powrót oznacza krok wstecz (...).“

—  Wojciech Błach 1972
Źródło: „Gazeta Wyborcza”, Łódź, 16 stycznia 2009 http://www.teatry.art.pl/!informacje/seatt.htm

Antoni Gaudí Fotografia
Natępna