Szokujący nie jest 75-procentowy podatek. Szokujące są dochody powyżej miliona euro. Prezesi wielkich, notowanych na giełdzie przedsiębiorstw w 2010 r. – w samym środku kryzysu – podnieśli swoje płace o 34 procent. To jest powód mojej propozycji.

—  François Hollande , Źródło: rozmowa Mathieu von Rohra i Romaina Leicka, „Der Spiegel”, tłum. „Forum”, 19 marca 2012.
Podobne cytaty