Działałem z rozkazu Boga. Niczego nie żałuję.

—  Jigal Amir , Źródło: Tom Smith, Proces Yigala Amira w: 100 najsłynniejszych procesów pod redakcją Edwarda W. Knappmana, tłum. Jarosław Mikos, wyd. Świat Książki, Warszawa 1998, ISBN 8372270570, s. 475.
Podobne cytaty