„Pokora. (…) Ona jest matką mądrości. Kto będzie ją miał, ten posiądzie również resztę.“

— Jan Chryzostom, Źródło: Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. Homilia XLVII: Mt 13, 34–52

Tematy
matka, ona
Jan Chryzostom Fotografia
Jan Chryzostom19
biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański 349 - 407
Reklama

Podobne cytaty

Stephen King Fotografia
Reklama
Gerard Way Fotografia
Ninus Nestorović Fotografia