„Brytyjczycy mają akcenty, smokingi, skomplikowany kod sygnałów świadczący o przynależności klasowej. W Nowym Jorku najważniejsze są buty.“

— Thomas Pynchon, Źródło: s. 117

Thomas Pynchon12
amerykański pisarz 1937
Reklama

Podobne cytaty

Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Reklama
Andrzej Majewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Jack Kerouac Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Śpią snem wiecznym wielcy monarchowie w podziemiach katedralnych na Wawelu, wolni nareszcie od spraw wielkich i małych, ważnych i błahych. Nad ich głowami skrytymi pod kamiennymi posadzkami i płytami przeminęły wieki i pokolenia i coraz rzadziej z tego przedwiecznego trwania budzi ich dźwięk Zygmunta.“

— Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
Źródło: Wielkie pogrzeby w dawnej Polsce, „Życie Literackie” nr 44, 30 października 1988, s. 1, 8. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13438&from=publication&tab=1

Piotr Morta Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia