„Brytyjczycy mają akcenty, smokingi, skomplikowany kod sygnałów świadczący o przynależności klasowej. W Nowym Jorku najważniejsze są buty.“

— Thomas Pynchon, Źródło: s. 117

Tematy
buty, sygnał, kod, but
Thomas Pynchon12
amerykański pisarz 1937
Reklama

Podobne cytaty

Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia

„Śpią snem wiecznym wielcy monarchowie w podziemiach katedralnych na Wawelu, wolni nareszcie od spraw wielkich i małych, ważnych i błahych. Nad ich głowami skrytymi pod kamiennymi posadzkami i płytami przeminęły wieki i pokolenia i coraz rzadziej z tego przedwiecznego trwania budzi ich dźwięk Zygmunta.“

— Marek Żukow-Karczewski polski historyk, publicysta i działacz społeczny 1961
Źródło: [http://mbc. malopolska. pl/dlibra/docmetadata? id=13438&from=publication&tab=1 Wielkie pogrzeby w dawnej Polsce, „Życie Literackie” nr 44, 30 października 1988, s. 1, 8. ]