„(…) zbliżające się roztopy uczynią z niej ponownie „drogę do piekła”, szczególnie dla trójki dzieci uczęszczających do szkoły (…).“

— Piotr Morta, na sesji samorządowej.

Podobne cytaty