(…) zbliżające się roztopy uczynią z niej ponownie „drogę do piekła”, szczególnie dla trójki dzieci uczęszczających do szkoły (…).

—  Piotr Morta , na sesji samorządowej.
Podobne cytaty