Poeci piszący o wolności to najbardziej marzycielscy twórcy.

—  Ninus Nestorović
Podobne cytaty