„Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.“

— Piotr Apostoł, Źródło: Łk 5, 5

Tematy
noc, słowo, mistrz
Piotr Apostoł Fotografia
Piotr Apostoł24
apostoł, święty kościoła katolickiego

Podobne cytaty

Jan Brzechwa Fotografia
Adam Mickiewicz Fotografia

„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego
Zaczęła się najskromniej od słowa: „Dlaczego?”“

— Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855
Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 276.

Jean-Paul Sartre Fotografia

„Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli.“

— Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

Piotr Morta Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia