„Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.“

— Piotr Apostoł, Źródło: Łk 5, 5

Tematy
noc, słowo, mistrz
Piotr Apostoł Fotografia
Piotr Apostoł24
apostoł, święty kościoła katolickiego
Reklama

Podobne cytaty

Julio Cortázar Fotografia
Ludwig van Beethoven Fotografia
Reklama
Jan Brzechwa Fotografia
Jean-Paul Sartre Fotografia

„Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli.“

— Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

Adam Mickiewicz Fotografia

„Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego
Zaczęła się najskromniej od słowa: „Dlaczego?”“

— Adam Mickiewicz polski poeta 1798 - 1855
Źródło: Zdania i uwagi z dzieł Jakóba Boehme, Anioła Szlązaka i Saint-Martina w: Poezye, t. I, Kraków 1899, s. 276.

Sokół (raper) Fotografia
Norman Vincent Peale Fotografia
Maria Konopnicka Fotografia

„Choćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać… sam siebie.“

— Maria Konopnicka polska pisarka, nowelistka, pisarka literatury dziecięcej, tłumaczka, publicystka i krytyk, działaczka niepodległośc... 1842 - 1910

Reklama
Jack Kerouac Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Marek Żukow-Karczewski Fotografia
Thorstein Veblen Fotografia
Jack Kerouac Fotografia