„Piotr Morta, reprezentujący Wieruszów, organizował spotkania konspiracyjne, powielał ulotki, kolportował wydawnictwa podziemne i znaczki z symbolami patriotycznymi.“

—  Piotr Morta, Informacja na stronie IPN-u o wręczeniu Krzyży Wolności i Solidarności.
Reklama

Podobne cytaty

Magdalena Środa Fotografia
Juryj Humianiuk Fotografia
Reklama
Włodzimierz Szaranowicz Fotografia

„Robi to z regularnością pani na poczcie, która stempluje znaczki pocztowe.“

—  Włodzimierz Szaranowicz polski dziennikarz sportowy 1949
o częstotliwości zwycięstw Małysza.

Guillaume Apollinaire Fotografia

„Malować można czym się chce, fajkami, znaczkami pocztowymi, świecznikami, kawałkami ceraty.“

—  Guillaume Apollinaire francuski poeta 1880 - 1918
Źródło: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. II, popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 7.

Marcin Świetlicki Fotografia
Ewa Kubasiewicz-Houée Fotografia
Cyprian Kamil Norwid Fotografia

„Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu.“

—  Cyprian Kamil Norwid polski poeta, dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk 1821 - 1883
Źródło: Promethidion, wyd. IW „Bibljoteka Polska”, Warszawa 1923, s. 37.

Reklama
Ryszard Kapuściński Fotografia
Charles-Maurice de Talleyrand Fotografia

„Z Polakami organizuje się tylko bałagan.“

—  Charles-Maurice de Talleyrand francuski polityk 1754 - 1838
Źródło: Jean Orieux, Talleyrand, czyli niezrozumiały sfinks, PIW, Warszawa 1989, s. 419.

Marcin Mroczek Fotografia
Janusz Korwin-Mikke Fotografia
Reklama
Philip Agee Fotografia

„W Urugwaju finansowaliśmy akcje podkładania bomb w kościołach i zostawialiśmy na miejscu ulotki procastrowskie. Miało to wywołać oburzenie i demonstracje antykomunistyczne.“

—  Philip Agee amerykański szpieg 1935 - 2008
Źródło: Artur Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, wyd. Świat Książki, Warszawa 2010, s. 233.

Stanisław Pięta Fotografia
Bei Ling Fotografia
Natępna