Piotr Morta, reprezentujący Wieruszów, organizował spotkania konspiracyjne, powielał ulotki, kolportował wydawnictwa podziemne i znaczki z symbolami patriotycznymi.

—  Piotr Morta , Informacja na stronie IPN-u o wręczeniu Krzyży Wolności i Solidarności.
Podobne cytaty