„Gdybyśmy w swoich sądach o wybitnych ludziach przeszłości kierowali się jedynie notkami encyklopedycznymi i poważnymi monografiami, obraz minionych epok wydałby się nam wielce ponury, a ludzie poważni, smętni i do znudzenia pryncypialni. Między linijkami tekstu wyliczającego zasługi, stanowiska i osiągnięcia niewiele, niestety, pozostaje miejsca dla człowieka z krwi i kości. A to przecież codzienne bytowanie tworzyło koloryt epoki, natomiast zalety, przywary i narowy ludzi przeciętnych i wielkich stanowiły niewyczerpalny temat rozmów i plotek, którym z równym zainteresowaniem poświęcała uwagę ulica, jak i salony.“

—  Marek Żukow-Karczewski, Źródło: Niemcewicz mniej znany, „Życie Literackie” nr 27, 9 lipca 1989, s. 10. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=13564&from=publication&tab=1
Reklama

Podobne cytaty

Marie von Ebner-Eschenbach Fotografia
Ernst Jünger Fotografia
Reklama
Michael Jackson Fotografia
Gotthold Ephraim Lessing Fotografia
Chuck Palahniuk Fotografia
Reklama
 Monteskiusz Fotografia

„Dopiero w epoce komputerów ludzie stali się nieobliczalni.“

—  Jacek Wejroch
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

Friedrich Nietzsche Fotografia
Reklama
Giovanni Papini Fotografia
Zygmunt Freud Fotografia
Muammar al-Kaddafi Fotografia
Jean-Paul Sartre Fotografia

„Kto bywa wychowywany dla epoki, jest gorszy niż epoka.“

—  Jean-Paul Sartre powieściopisarz, dramaturg, eseista i filozof francuski, noblista 1905 - 1980

Natępna