„Znam człowieka, który za pewną rekompensatę materialną gotów jest nie dochodzić krzywd moralnych, jakie ponosi w wyniku służenia co chwila innej idei.“

Reklama

Podobne cytaty

Tomasz Strzembosz Fotografia
Ernesto Guevara Fotografia
Reklama
Marek Hłasko Fotografia
Ernst Jünger Fotografia
Maria Dąbrowska Fotografia
Albert Einstein Fotografia
Leszek Jańczuk Fotografia
Reklama
Graham Masterton Fotografia
Michael Crichton Fotografia

„Idea również jest w pewnym sensie modą.“

—  Michael Crichton amerykański pisarz, producent, reżyser i scenarzysta filmowy 1942 - 2008

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Fotografia

„Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.“

—  Georg Wilhelm Friedrich Hegel filozof niemiecki 1770 - 1831
Źródło: rozmowa Jacka Żakowskiego z Kazimierzem Nyczem, „Znak”, maj 2000, nr 540.

Reklama
Otto Weininger Fotografia
Karol Irzykowski Fotografia

„Pewne myśli i idee same mają talent.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944
Źródło: Aforystyka dwudziestolecia, op. cit., s. 38.

Karol Irzykowski Fotografia

„Może pomyłka jest przewidzianym z góry wynikiem pewnego mechanizmu.“

—  Karol Irzykowski polski prozaik, dramaturg i krytyk literacki 1873 - 1944
Źródło: s. 26

Italo Calvino Fotografia
Natępna