„Fotografia mnie właściwie nie interesuje. Jest dla mnie jedynie narzędziem pracy, jak pędzel czy ołówek, i tylko jako narzędzie ją szanuję.“

— Henri Cartier-Bresson

Henri Cartier-Bresson Fotografia
Henri Cartier-Bresson4
fotografik francuski 1908 - 2004
Reklama

Podobne cytaty

Ninus Nestorović Fotografia
John Lennon Fotografia
Reklama
Władysław Gomułka Fotografia

„Niech ludzie myślą o pracy, a nie o odpoczywaniu. A jeździć to mogą autobusami.“

— Władysław Gomułka polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PZPR 1905 - 1982
o pomyśle samochodu „dla Kowalskiego”.

Neil Armstrong Fotografia
Maksim Gorki Fotografia

„Kochajcie pracę! Żadna siła nie czyni człowieka ani wielkim, ani mądrym tak, jak czyni to właśnie praca.“

— Maksim Gorki pisarz rosyjski 1868 - 1936
Źródło: Nic, co ludzkie… Aforyzmy, sentencje i przysłowia, oprac. Henryk Jurand, LSW, 1982, s. 64.

Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Piotr Morta Fotografia
Piotr Morta Fotografia
 Madonna Fotografia
Piotr Morta Fotografia