„Towarzysz Tito kochał łowy, kobiety i podróże, a my kochaliśmy towarzysza Tito.“

Reklama

Podobne cytaty

Maria Rodziewiczówna Fotografia
Honoriusz Balzac Fotografia

„Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie; kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnót.“

—  Honoriusz Balzac francuski powieściopisarz 1799 - 1850
Źródło: Muza z zaścianka http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=37958, wyd. Alfa, Warszawa 1930, s. 119.

Reklama
 Platon Fotografia
Albert Camus Fotografia

„Ci, którzy kochają wszystkie kobiety, zmierzają ku abstrakcji.“

—  Albert Camus francuski pisarz, noblista 1913 - 1960
Źródło: Jan Marx, Idea samobójstwa w filozofii. Od antyku do współczesności, Wydawn. Alfa, 2003, s. 294.

Marcel Achard Fotografia
Bernard Fontenelle Fotografia
Oscar Wilde Fotografia
Sidonie-Gabrielle Colette Fotografia
Reklama
André Maurois Fotografia
Honoriusz Balzac Fotografia
Marcel Achard Fotografia
Reklama
Maurice Chevalier Fotografia
Colin Farrell Fotografia
Klementyna Hoffmanowa Fotografia

„Kobieta kocha naprzód, a sądzi potem.“

—  Klementyna Hoffmanowa polska pisarka, pionierka polskiej literatury dziecięcej 1798 - 1845

Natępna