„W tym wieku Kali świat znajduje się w pułapce samsarycznego koła i zamienił się w świat, który błąka się bez celu. Otwieram oczy światu, który jest pod wpływem tych okoliczności wieku uczuciami miłości i miłosierdzia Maitreyi Nath.“

Reklama

Podobne cytaty

Maria Dąbrowska Fotografia
Matka Teresa z Kalkuty Fotografia
Reklama
Dharma Sangha Fotografia
Michaił Bachtin Fotografia

„Śmiech otwiera świat na nowo…“

—  Michaił Bachtin rosyjski filozof i literaturoznawca 1895 - 1975
Źródło: Maria Dudzikowa, Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne (Konteksty pytań o autorytet nauczyciela) w: Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy reakcji pod red. Marii Dudzikowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, s. 157.

Albert Camus Fotografia
Jan Paweł Woronicz Fotografia

„Jak komety, tak wielkich ludzi wieki rodzą,
Razem świat zadziwiają i razem zachodzą.“

—  Jan Paweł Woronicz polski biskup, prymas 1757 - 1829
Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza, s. 43.

Jadwiga Łuszczewska Fotografia
Dharma Sangha Fotografia
Reklama
Graham Masterton Fotografia

„Ten świat…
Świat widzieć chciałbym dobry, uroczy,
Lecz rzeczywistość – kłuje mnie w oczy!“

—  Leszek Wierzchowski polski polityk, pisarz i poeta 1949
Źródło: Erotyczne przymiarki. Tylko dla kochających. Totalny cyrk! Fraszki, Kraków 2014

Karel Čapek Fotografia

„Kto tylko o sobie myśli, traci z oczu świat.“

—  Karel Čapek pisarz czeski 1890 - 1938
Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, Warszawa 1998.

Reklama
Alojzy Orione Fotografia
William James Fotografia
Søren Kierkegaard Fotografia