„System państwowych ubezpieczeń w połączeniu z jeszcze starszym systemem przymusowego szkolnictwa publicznego, w zasadniczy sposób podważa instytucję rodziny i osobistej odpowiedzialności. Zakres i horyzont czasowy osobistego zabezpieczenia zmniejsza się a wartość małżeństwa, rodziny, dzieci i związków z krewnymi obniża się, ponieważ jednostka czuje się zwolniona z obowiązku zapewnienia sobie dochodów, dbania o zdrowie, bezpieczeństwo, zgromadzenie środków do życia na starość i zapewnienia edukacji dzieciom. Nagradzane są nieodpowiedzialność, krótkowzroczność, niedbalstwo, choroby a odpowiedzialność, dalekowzroczność, staranność, zdrowie i konserwatyzm są karane.“

— Hans-Hermann Hoppe

Reklama

Podobne cytaty

Andrzej Majewski Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Reklama
Ninus Nestorović Fotografia
Piotr Morta Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Ninus Nestorović Fotografia
Stephen King Fotografia
Louis de Saint-Just Fotografia
Reklama
Andrzej Majewski Fotografia
Gerard Way Fotografia
Jennifer Lopez Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Reklama
Gerard Way Fotografia
Georges Clemenceau Fotografia
Paul Valéry Fotografia
Ninus Nestorović Fotografia
Natępna