„(…) jak bardzo kobiety w swym stosunku do mężczyzn są zależne od zachowania mężczyzny wobec nich (…) Kobiety, tak bym się wyraził, są istotami reaktywnymi bez własnej inicjatywy, są leniwe, w tym sensie że są bierne.“

— Thomas Mann

Thomas Mann Fotografia
Thomas Mann56
prozaik niemiecki, noblista 1875 - 1955
Reklama

Podobne cytaty

Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Reklama
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
 Platon Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Reklama
Jean-Jacques Rousseau Fotografia
Anatole France Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Andrzej Majewski Fotografia
Reklama
Ninus Nestorović Fotografia
Władysław Orkan Fotografia

„Kobieta, gdy nie kocha, czuje się niepotrzebną na świecie.“

— Władysław Orkan polski pisarz tworzący w okresie Młodej Polski 1875 - 1930

 Madonna Fotografia
Natępna