„Przyjaźń zobowiązuje.“

— Wiesław Komasa, Źródło: [http://www. teatry. art. pl/n/czytaj/25068 „Polska Gazeta Krakowska”, 05 listopada 2010]

Reklama