Zwyczaje i obrzędy ludowe towarzyszące świętom i uroczystościom kościelnym, od wieków są nieodzownym elementem polskiej tradycji.

—  Marek Żukow-Karczewski , Źródło: [http://mbc. malopolska. pl/dlibra/docmetadata? id=13608&from=publication&tab=1 Szopka góralska, „Życie Literackie” nr 51–52, 24–31 grudnia 1989, s. 7. ]
Podobne cytaty