„Powróć więc, powróć do swego Ojca! Dlaczego podróżujesz po dalekim kraju namiętności, wyobcowany z uczuć miłości do Najwyższego Dobra? Idź do Ojca! Woła cię Chrystus, udaj się do Niego!“

— Stanisław Papczyński, Wskazania (Ufaj Bożemu miłosierdziu).

Stanisław Papczyński21
zakonnik polski, założyciel katolickiego zgromadzenia ma... 1631 - 1701

Podobne cytaty

Natępna