(…) najlepszym sposobem zabezpieczenia przyszłości Pfleiderer oraz miejsc pracy personelu jest otwarta, wspólna i konstruktywna współpraca pomiędzy firmą oraz przedstawicielami pracowników (…).

—  Piotr Morta , Pasoc w Barcelonie.współpraca przyszłość

Podobne cytaty