Łukasz Ślusarczyk

@ukasz , członek od dnia 12 lutego 2018