„(...) czy wolno taką wiarę i tyle wiary, całą taka wiarę w kimkolwiek pokładać? Chyba nie wolno. Chyba na pewno. Bo jakim prawem? Jeżeli już, to tylko w sobie można całą taką wiarę pokładać. W nikim więcej.“

Tematy
wiara, prawo
Edward Stachura Fotografia
Edward Stachura93
polski poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz 1937 - 1979
Reklama

Podobne cytaty

Aureliusz Augustyn z Hippony Fotografia

„Wierz, abyś mógł się modlić; i módl się, aby nie zabrakło ci tej wiary, z którą się modlisz.“

—  Aureliusz Augustyn z Hippony wczesnochrześcijański biskup i teolog 354 - 430
Źródło: Marta Żurawiecka, Z księdzem Twardowskim 2014, op. cit., s. 48.

Alfred Aleksander Konar Fotografia
Reklama
Leopold Lewin Fotografia
Terry Pratchett Fotografia
Aldous Huxley Fotografia
Urszula Zybura Fotografia
Jan Kaczkowski Fotografia

„Od wiary nie odcina się kuponów.“

—  Jan Kaczkowski polski duchowny rzymskokatolicki 1977 - 2016
Źródło: Ksiądz Kaczkowski nie żyje. Oto jego słowa warte zapamiętania http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,19831223,ksiadz-kaczkowski-nie-zyje-oto-jego-slowa-warte,,1.html, gazeta. pl, 28 marca 2016

Reklama
 Owidiusz Fotografia
Pius X Fotografia

„Bastion wiary.“

—  Pius X patriarcha Wenecji, papież, święty Kościoła katolickiego 1835 - 1914
o Polsce

Efrem Syryjczyk Fotografia

„Biada tym, którzy świętą wiarę kacerstwem zmazali i heretykom przyzwalali.“

—  Efrem Syryjczyk Syryjski diakon i teolog z IV w. 306 - 373
Źródło: Lib. de vera poenitentia.

Jan Twardowski Fotografia

„Dlaczego jest niewiara gdy wszystko być może.“

—  Jan Twardowski poeta polski, duchowny katolicki 1915 - 2006

Reklama
Jan Twardowski Fotografia
Joseph Murphy Fotografia
Stanisław Żelichowski Fotografia
Natępna