„(…) w hebrajskim każda litera jest liczbą, każdy wyraz przemądrą kombinacją, każde zdanie straszliwą formułą, która, gdy ją kto potrafi wymówić z potrzebnym przydechem i akcentem, z łatwością może poruszyć góry i osuszać rzeki. (…) Słowo wprawia w ruch powietrze i umysł, działa na zmysły i duszę zarazem (…) słowo jest koniecznym pośrednikiem między materią a wszelkim umysłem.“

—  Jan Potocki, Źródło: s. 101
Reklama

Podobne cytaty

Tomasz z Akwinu Fotografia
Reklama
Sarah Waters Fotografia

„Ale słowa... One wabią nas w ciemności, umysł zaś nadaje im kształt na własną modłę.“

—  Sarah Waters 1966
Źródło: Złodziejka (ang. Fingersmith), tłum. Magdalena Gawlik-Małkowska

„Umysł jest tylko ruchem myśli.“

—  Naropa 1016 - 1100
Źródło: Pieśń Mahamudry; cyt. za buddyzmwprost. com. pl http://www.buddyzmwprost.com.pl/index.php?id=55

Max Planck Fotografia
Waldemar Łysiak Fotografia
Anne Rice Fotografia
Reklama

„Rano długo rozpędzałem umysł,
ale nie udało mi się wzbić w powietrze.“

—  Maciej Cisło polski poeta, eseista, autor prozy sylwicznej 1947
Źródło: Rano długo rozpędzałem umysł

Rafael Ábalos Fotografia
William Shakespeare Fotografia
Reklama
 Solon Fotografia
Jack Trout Fotografia
Mieczysław Jastrun Fotografia

„Umieramy za każdym ruchem słowa.“

—  Mieczysław Jastrun polski poeta i eseista 1903 - 1983

 Isokrates Fotografia