Pliniusz Młodszy cytaty

Pliniusz Młodszy Fotografia
5  0

Pliniusz Młodszy

Data urodzenia: 61 n. e.
Data zgonu: 113
Natępne imiona:Plinio il Giovane

Reklama

Gaius Plinius Caecilius Secundus zwany także Minor – Młodszym – polityk, mówca, prawnik i pisarz rzymski.

Urodził się w Comum Novum . Po śmierci ojca, Lucjusza Caeciliusa Cilo, edyla prowincji, został adoptowany przez Pliniusza Starszego, który był jego wujem. Rozpoczął karierę urzędniczą za cesarza Domicjana, wycofał się jednak z życia publicznego zrażony terrorem. Powrócił do polityki za cesarza Trajana, który darzył go zaufaniem i powierzył mu namiestnictwo prowincji Bitynii i Pontu.

Pliniusz był znakomitym mówcą, co potwierdza jedyna zachowana mowa na cześć cesarza Trajana. Do historii przeszedł jako epistolograf. Zachowało się jego 247 listów z lat 97–109, które stanowią wspaniały obraz życia w tych czasach. Pliniusz pisał o wybuchu Wezuwiusza, pogrzebach, narodzinach, życiu w mieście i na wsi. Wartość największą stanowią listy do Tacyta oraz listy do cesarza . Na uwagę zasługuje styl Pliniusza Młodszego – jasny, rzeczowy, zwięzły. Jego listy, w odróżnieniu od np. korespondencji Cycerona były od początku przeznaczone do publikacji, nie jest to więc ściśle rzecz biorąc korespondencja prywatna.

Zdaniem historyków XIX-wiecznych Pliniusz, zwłaszcza w porównaniu z Seneką i Tacytem, uchodził za obywatela przeciętnie majętnego. Tymczasem już powierzchowne badania pozwoliły stwierdzić, że Pliniusz miał 10 tysięcy ha ziemi, co kwalifikowało jego posiadłości do typu latyfundialnego. Trzeba jednocześnie przyjąć, że różna była wartość ziemi ornej, lasów, pastwisk, winnic, a wreszcie posiadłości podmiejskich i miejskich, zwłaszcza w okolicach Rzymu.

Dobra ziemskie Pliniusza koncentrowały się w trzech regionach Italii: pierwsze w Umbrii koło Tifernum Tiberinum na pograniczu z Etrurią, drugie w okolicach Comum Novum nad Jeziorem Laryjskim i trzecie w Lacjum koło nadmorskiej osady Vicus Laurentium. Ta ostatnia posiadłość – mimo bliskości Rzymu – przynosiła najmniejsze dochody, o czym sam pisał tłumacząc, że tam właśnie powstało najwięcej jego dzieł: "nec agrum, quem non habeo, sed ipse me studiis excolo". Największe natomiast dochody przynosiły mu dobra w okolicach Jeziora Laryjskiego, co zaprzątało jego gospodarską uwagę. Oba ośrodki oddalone od Rzymu przynosiły mu ponad milion sesterców rocznego przychodu.

Najbardziej dziś znanym fragmentem prac Pliniusza Młodszego jest opis wybuchu Wezuwiusza w roku 79 n.e., kiedy to nieoczekiwanie poniósł śmierć obserwujący kataklizm jego wuj Pliniusz Starszy.

Pliniusz Młodszy jest głównym bohaterem powieści historycznej Jacka Hajduka pt. Pliniusz Młodszy .

Cytaty Pliniusz Młodszy

Reklama
Dzisiejsze rocznice
Robert Byrd Fotografia
Robert Byrd2
amerykański polityk Partii Demokratycznej, senator 1917 - 2010
Pius VIII Fotografia
Pius VIII2
1761 - 1830
Buenaventura Durruti Fotografia
Buenaventura Durruti2
hiszpański przywódca anarchistyczny 1896 - 1936
José Antonio Primo de Rivera Fotografia
José Antonio Primo de Rivera6
polityk hiszpański, ideolog narodowego syndykalizmu 1903 - 1936
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Raymond Leo Burke Fotografia
Raymond Leo Burke2
amerykański duchowny katolicki
Andrzej Maria Deskur3
polski duchowny katolicki, kardynał
Mario Francesco Pompedda1
włoski duchowny katolicki, kardynał
Walter Kasper Fotografia
Walter Kasper3
niemiecki duchowny katolicki, kardynał
Zenon Grocholewski Fotografia
Zenon Grocholewski8
kardynał polski
Stanisław Ryłko Fotografia
Stanisław Ryłko9
polski duchowny katolicki, kardynał
Jerzy Giedroyc Fotografia
Jerzy Giedroyc17
polski publicysta, działacz emigracyjny, wydawca
Antoni Pawlak Fotografia
Antoni Pawlak1
poeta polski