Katon Młodszy cytaty

Katon Młodszy Fotografia
2  0

Katon Młodszy

Data urodzenia:95 p. n. e.
Data zgonu:46 p. n. e.

Marek Porcjusz Katon, Marcus Porcius Cato Uticensis , zwany, dla odróżnienia od Katona Starszego, którego był prawnukiem, Katonem Młodszym lub Katonem Utyceńskim – polityk i filozof rzymski. Stoik, znany z prawości i uczciwości. Naśladował sposób bycia Katona Starszego, który był dla niego ideałem[potrzebny przypis].

Jeden z przywódców partii senackiej i nieprzejednany zwolennik republiki. W swoich senackich wystąpieniach często posługiwał się metodą obstrukcji parlamentarnej, nie chcąc dopuścić do głosu politycznych przeciwników. W 65 p.n.e. kwestor, w 54 p.n.e. pretor. Jako trybun ludowy swoim głosem przesądził o śmierci członków spisku Katyliny . Stanął po stronie Pompejusza w walce z Cezarem. Po klęsce Pompejusza znalazł się w Afryce, obejmując dowództwo w obronie miasta Utyki. Po klęsce pod Tapsus, gdzie współdowodził wojskami senackimi, popełnił w Utyce samobójstwo, nie chcąc być świadkiem upadku republiki.

Cytaty Katon Młodszy

Dzisiejsze rocznice
Tariq Ali Fotografia
Tariq Ali4
1943
Jack Kerouac Fotografia
Jack Kerouac25
pisarz amerykański 1922 - 1969
Następnych dzisiejszych rocznic
Podobni autorzy
Kato Starszy Fotografia
Kato Starszy9
mówca, polityk i pisarz rzymski
Marek Juniusz Brutus Fotografia
Marek Juniusz Brutus1
polityk rzymski
Marek Antoniusz Fotografia
Marek Antoniusz1
wódz i polityk rzymski