Karol Estreicher (młodszy) cytaty

5   0

Karol Estreicher (młodszy)

Data urodzenia: 4. Marzec 1906
Data zgonu: 29. Kwiecień 1984

Karol Estreicher młodszy – polski historyk sztuki, prozaik, autor licznych publikacji, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum UJ . Był zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej.

Cytaty Karol Estreicher (młodszy)


Karol Estreicher (młodszy)5
polski historyk sztuki 1906 – 1984

Karol Estreicher (młodszy)5
polski historyk sztuki 1906 – 1984
„Historyk sztuki, jak każdy inny historyk, musi najpierw ustalić fakty, by potem móc z nich wyciągnąć wniosek.“Źródło: [http://mbc. malopolska. pl/dlibra/doccontent? id=63444&dirids=1 Wizja sztuki i historja sztuki], Kraków 1933, s. 12.

Podobni autorzy