Czesław Miłosz cytaty

Czesław MiłoszFotografia

90  0

Czesław Miłosz

Data urodzenia:30. Czerwiec 1911
Data zgonu:14. Sierpień 2004
Natępne imiona:چسلاو میلوش,Milosh Cheslav, 米禾舒

Czesław Miłosz – polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, dyplomata; w latach 1951–1993 na emigracji, do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych; w Polsce do 1980 obłożony cenzurą; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury ; profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda; pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce; brat Andrzeja Miłosza.

Przed II wojną światową Miłosz był poetą katastroficznym, uderzającym w ton wizyjny stylizacją na głos starotestamentowych proroków. Od innych twórców formacji Żagary odróżniał go kult klasycystycznych rygorów. Po wojnie jego poezja stała się bardziej intelektualna; wiązała się z ambicjami odbudowania trwałych wartości europejskiej kultury, sumienia i wiary. Literaturę pojmował wówczas jako drogę do ocalenia po klęsce poczucia człowieczeństwa. W latach 70. zaczęła w niej dominować tematyka religijna i kontemplacyjna. Jego książki zostały przetłumaczone na 44 języki.

Cytaty Czesław Miłosz

Czesław Miłosz Fotografia
Czesław Miłosz90
polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz i krytyk literac... 1911 - 2004
„Dziecko, które w nas mieszka, ufa, że istnieją gdzieś mędrcy znający prawdę.“ Źródło: Seamus Heaney, Biedny poeta, „The Guardian”, tłum. „Forum”, 18 kwietnia 2011.

Czesław Miłosz Fotografia
Czesław Miłosz90
polski poeta, prozaik, eseista, tłumacz i krytyk literac... 1911 - 2004
„Nigdy nie pisałem listów z myślą o niedyskretnej potomności i włosy mi stają na głowie, kiedy pomyślę o szperaczach. Ale życie z pozowaniem do portretu w ramach byłoby nie do zniesienia, niechby przynajmniej tyle swobody, że après nous le déluge.“ Źródło: list do Jana Błońskiego (prawdop. 1979), cyt. za: Urszula Klatka, Małgorzata Kusak, Katarzyna Maślanka, Portret złożony, „Alma Mater” nr 137, lipiec-wrzesień 2011, s. 64.Podobni autorzy